Luleå kommuns historiska bildarkiv
Bildbeskrivning
Fotograf
Huvudämne
Underämne
From År
Tom År
Topografi
Namn
Nummer

Efternamn:
Född år:
Förnamn:
Död år:
Yrke:


Antal träffar: 25995

Porträtt av målaren och konstnären Lars August Bergbom ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1937


Vy från Rådstugatan efter gamla Sandviksgatan genom kva..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 0


Residenset i Luleå. Goache på tonat papper utförd att m..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1924


Vintermotiv från Gammelstad efter Framlänningsvägen. I ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1922


Vintermotiv från Gammelstad efter Framlänningsvägen. I ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 0


Strapösundet, Brändön. Gouache signerad 1923 av målaren..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1923


Brand på landsbygden vid okänd kyrka. Olja på pannå utf..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1915


Stilleben utfört av målaren och konstnären Lars August ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1924


Motiv från målaren och konstnären Lars August Bergboms ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1926


Motiv från konstnären Lars August Bergboms trädgård vid..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1926


Kallviken. Olja på kartong signerad 1918 av konstnären ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1918


Fiskarstugor på Kluntarna. Olja på duk signerad 1931 av..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1931


Den s k herrgården på Altappen. Olja på papp signerad 4..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1887


Gråskälören i månsken. Mitt på ön syns den s k Hantverk..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1915


Södra hamn med Domkyrkan i bakgrunden under första värl..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1915


Södra hamn med hamnpiren närmast i bild. Akvarellerad t..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1920


Södra hamn med Domkyrkan i bakgrunden. Olja på duk. Sig..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1928


Fullriggaren Hilma. Det var det sista och största segel..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1887


Målning av ångaren/isbrytaren Express signerad 1892 av ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1892


Relief av fartyget John signerad 1907 av konstnären Lar..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1907


Norra hamn med Gustafskyrkan i bakgrunden efter stadsbr..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1887


Gustafskyrkan efter stadsbranden 1887. I förgrunden syn..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1887


Norra hamn med Gustafskyrkan i bakgrunden före branden ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1880


Norra hamn före branden 1887. I bakgrunden syns Gustafs..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1880


Stadsviken, Norra hamn, med Gültzauudden i förgrunden. ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1854


Den s k Lapporten i bakgrunden med Björkliden i förgrun..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1931


Landskap med fors. Olja på duk. Målning av Lars August ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1922


Fjällandskap med sjö. Olja på pannå. Odaterad. Målning ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 0


Fjällandskap med sjö. Olja på pannå. Odaterad. Målning ..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 0


Fjällandskap med fors. Olja på pannå. Odaterad. Målning..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 0


Selma Åström på promenad längs Norrbyvägen i Antnäs, ca..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gårdarna Hell (nr 10) och Hämers (nr 7) i Antnäs, ca 19..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Andersors", Antnäs nr 12. Nuvarande adress: Spe..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Andersors", Antnäs nr 12. Nuvarande adress: Spe..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården Bäckmärs, Antnäs nr 6. Låg strax norr om Norrbyv..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Johan Olsosch" i Antnäs. Nuvarande adress: Norr..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


"Dahlboms", Antnäs nr 12. Gårdsnamnet efter Axel Dahlbo..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Flodströms bagarstuga i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på gården "Grankvist", Antnäs nr 3. Nuvarand..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Flodströms gård i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Johansors" på Antnäs nr 2. Nuvarande adress: Sö..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Agust-Ruth" i Antnäs. När fotografiet togs bebo..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Johan Olsosch", Antnäs nr 14. Nuvarande adress:..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Sigfrid Vikströms gård i Antnäs. Nuvarande adress: Ronn..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på gården "Bönings", Antnäs nr 3. Nuvarande ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


I förgrunden ladugården på gården "Johansors", Antnäs n..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


"Grankwist", Antnäs nr 3. Nuvarande adress: Mantalsväge..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Troligen bagarstugan på gården "Grankwist", Antnäs nr 3..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Gammel-Grankwist", tidigare "ÅL-Pers". Antnäs n..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Igentimrad dörr till bagarstugan på gården Kristjers, A..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1965


Igentimrat fönster till bagarstugan på gården Kristjers..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1965


Bakugnen i bagarstugan till gården Kristjers, Antnäs nr..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1965


Gården Kristjers, Antnäs nr 4, under rivning 1965. Låg ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1965


Antnäs norra delar sedda från norr, ca 1972.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Troligen gammal loge på Ronningen, från gården DåLas, c..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gamla gården Nygrens, Nögresch, i Antnäs fungerade som ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Vinterväg i Antnäs, ner mot gården Kristjers, nr 4. Omk..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1966


Gården Oskars, Antnäs nr 11. Gården är numera riven men..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården Per-Ols, Antnäs nr 12, belägen i Antnäskorsninge..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Långloge på gården Oskars, Antnäs nr 11. Nuvarande adre..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården Feltvevars på Rotevägen i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Byggnader på gården Bäri, Antnäs nr 8. Nuvarande adress..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på Hämers, Antnäs nr 7.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Parti av Antnäs från norr. I bakgrunden skymtar bland a..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården Bäckmärs i Antnäs. I förgrunden, vid vägen, syns..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ishockeyplan i Antnäs. I bakgrunden syns gården Härs på..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Till vänster gården Hell, nr 10 i Antnäs med nuvarande ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Färjars", Antnäs nr 5:18. Nuvarande adress: Nor..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Andersors", Antnäs nr 12. Nuvarande adress: Spe..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Hämers", Antnäs nr 7. Nuvarande adress: Norrbyv..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


I högra delen av bilden syns gården Gammel-Back, Antnäs..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Lador på Ronningen i Antnäs, ca 1972.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Knuttimrad lada på Ronningen i Antnäs, troligen Djupväg..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gamla Nygrens i Antnäs. Ett numera rivet hus på Ronning..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Tre mindre gårdar i Antnäs. Till vänster Sigrid Vikströ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på Grankvist gård, nr 3 i Antnäs med det gam..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Tant Hilmas i Antnäs. Nuvarande adress: Kringstorpsväge..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gunnar Åström kör in hö. Gården Härmars, nr 4 i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1977


Gården "Härs", Antnäs nr 10. Nuvarande adress: Spelmans..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på gården "Härs", Antnäs nr 10. Nuvarande ad..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Hugo Bergströms gård i Antnäs, ca 1972.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Långloge på gården Oskars, Antnäs nr 11.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Feltvevars", Antnäs nr 15.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Bagarstuga på gården "Feltvevars", Antnäs nr 15.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Oskars", nr 11 i Antnäs. Norrbyvägen 12. Huset ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Antnäs. Gårdarna Hell, nr 10 (till vänster) och Hämers ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Hell" i Antnäs. Norrbyvägen 32.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Bror Bergs hus i Antnäs. Mantalsvägen 1.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Lundmans. Sörbyvägen 44 i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Lundmans. Sörbyvägen 44 i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugård på Antnäs nr 10, Grankvist.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Antnäs, gården "Dahlboms", Norrbyvägen 50, sedd från Ro..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1970


Antnäs, gamla Nygrens-gården, ca 1970. Gården numera ri..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1970


Antnäs, östra korsningen Älvsbyvägen-byavägen, omkring ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gamla skolan i Antnäs. Nuvarande adress: Norrbyvägen 12..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 0


Det tidigare sanatoriet Hälsan i Antnäs, ca 1972.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gamla skolan i Antnäs. Till höger gården Oskars, nr 11,..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 0


Isbrytaren Ymer i Södra hamnen.
Fotograf: Okänd, 1990


Isbrytaren Ymer i Södra hamnen.
Fotograf: Okänd, 1990


Vykort utifrån teckning av Luleå, förmodligen 1860-tal,..
Fotograf: Okänd, 1860

«  1 2 3 4 5  ...  » 

Antal träffar: 25995
Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00