Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Brand på landsbygden vid okänd kyrka. Olja på pannå utförd av målaren och konstnären Lars August Bergbom och signerad 24/2 1915.

Bildnummer:
2022002200026

Fotograf:
Bergbom Gunnar

Datum
1915-02-24

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Olyckshändelser

Eldsvådor

Konst

Måleri

         
Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00