Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy över kvarteren Transportören och Stålverket. Fotograferat från Sjöfartsgatan 23 mot Gråsjälsfjärden. I bakgrunden skogsbranden på Kallaxheden. Branden börjar vid Kvarnträsket. En lägereld vid Kvarnträsket antände skogen och det brann mot Granudden och Höträsket. Omkring 400 hektar skog brann upp. NÅgra dagar tidigare hade en storbrand ägt rum i Kallax där 250 hektar brann upp.

Bildnummer:
2023001200014

Fotograf:
Berglund Börje

Datum
1939-06-06

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Olyckshändelser

Eldsvådor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Frejagatan

20

Kvarter

Transportören

Kvarter

Stålverket

Område

Luleå, Svartöstaden

Gata

Sjöfartsgatan

12

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00