Luleå kommuns historiska bildarkiv
Rättigheter

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan Luleå kommuns stadsarkiv anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv.

Vid publicering, alltid respektera upphovsrätten

Användaren har själv ansvaret för att de fotografier som finns i historiska bildarkivet nyttjas enligt gällande lagstiftning. För fotografiska verk och bildkonstverk gäller den upphovsrättsliga skyddstiden till och med sjuttionde året efter upphovspersonens dödsår. För fotografiska bilder gäller skyddstiden till och med femtionde året efter det år bilden framställdes. Dokumentära fotografier och andra fotografier utan vetenskapligt eller konstnärligt värde som togs före år 1969 har inte längre något skydd. Vid publicering får fotografierna inte heller ändras på något sätt som kränker upphovspersonen och ska inte förekomma i något kränkande sammanhang.

Stadsarkivet ansvarar ej för tredje mans användning av de fotografier som finns i historiska bildarkivet.

Vi tar gärna emot korrektur inför publicering

Vi tar gärna emot korrektur eller motsvarande inför publicering, länkar till artiklar etc. Används foton från historiska bildarkivet i trycksaker eller digitala produkter som bidrar till historieskrivningen om Luleå, önskar vi ett exemplar av denna alternativt en länk till webbsida etc.

Ny information om bilder

Framkommer ny information kring bilderna, fotograf, årtal eller annan identifiering av bilderna ser vi gärna att dessa förmedlas till stadsarkivet@lulea.se.

Fysiskt material skickas till: Luleå kommuns stadsarkiv, Rådstugatan 11, 972 51 Luleå  
Digitalt material: stadsarkivet@lulea.se

Om personuppgifter

Vissa personuppgifter kan förekomma i anslutning till fotografierna. Vi har försökt välja bilder som kan anses som icke-kränkande. Skulle du förekomma i text och bild och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi bort uppgifterna. 

Tillgänglighet

Vårt mål är att historiska bildarkivet ska leva upp till minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i direktivet WCAG 2.1, nivå AA. Historiska bildarkivet lanserades 2016.  Webbplatsen uppfyller ännu inte alla kriterier för tillgänglighet enligt webbdirektivet.  
Delar av innehållet är undantaget från direktivets krav på tillgänglighet:

  • De cirka 15.000 historiska källmaterialen i historiska bildarkivets databas som är digitala reproduktioner av föremål ur kulturarvssamlingar och kan inte göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder. Det innebär bland annat att bilder kan sakna beskrivande alt-text.

Kända brister i tillgänglighet:

  • Historiska bildarkivet saknar möjlighet att ge information på de nationella minoritetsspråken eller teckenspråk.
  • Ingen information finns om när texter senast uppdaterats.

Om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet får du gärna kontakta oss via stadsarkivet@lulea.se och göra oss uppmärksamma på dessa.  
   

Stadhotellets nyinvigning 1959. Servitörerna Nils Sundberg och Stig Vikström står i vita serveringsrockar och ser Bengt Hallberg vid pianot. Basist i bakgrunden.

 Luleå stadshotell invigs den 15 april 1960 efter branden i september året innan. Servitörerna Nils Sundberg och Stig Vikström. Vid pianot Bengt Hallberg.  
Fotograf: Okänd

 

På väg i fiskebåt, 1940-tal. I bakgrunden syns den s k Fiskarbacken vid Lövskärsvägen. Fotograf okänd.

På väg i fiskebåt,  1940-tal. I bakgrunden syns den s k Fiskarbacken vid Lövskärsvägen.  
Fotograf: Okänd


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00