Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Södra hamn med Domkyrkan i bakgrunden under första världskriget. Till höger syns fartyget Vega och till vänster fartyget Sydland och vid dess för en båt som liknar en monitor (krigsfartyg). Olja på duk av konstnären Lars August Bergbom, signerad 1915.

Bildnummer:
2022002200018

Fotograf:
Bergbom Gunnar

Datum
1915-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Lastfartyg

Fartyg

Krigsfartyg

Konst

Måleri

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Södra Hamnen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00