Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kyrkan med klockstapel. Till vänster Bolagsgatan 19 och till höger Sandgatan 39.

Bildnummer:
2023001200016

Fotograf:
Berglund Börje

Datum
1984-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Kyrkor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Bolagsgatan

19

Område

Luleå, Svartöstaden

Gata

Sandgatan

39

Kvarter

Smältan

3

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00