Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Flygfoto över norra delen av Antnäs sommaren 1934. Följande gårdsplatser (med ägare inom parentes) är markerade med nummer på kartan: 1. Oorr (Pettersson). 2. Predikantbostaden. 3. Jåkup, äldre gästgiveri (Artur Eriksson). 4. Sanatoriet Hälsan. 5. Grankwist, lanthandel (Albert Grankvist). 6. Axel, tidigare Niösch (Axelsson). 7. Gamla skolan/Bönhuset. 8. Oskars (Oskar Nygren). 9. Fältvevars (Adolf Nygren). 10. Nilséns eller ny-Härs (Hjalmar Gotthold). 11. Gustasors (Bertil Gustavsson). 12. Nya Bäri (Hugo Nilsson). 13. Bäri (Nils Nilsson). 14. Ida Gustavsson. 15. Ärik-Ärs (John Nilsson). 16. Såltbittre, saltbitterhus för framställning av salpeter. 17. Hämers (Emanuel Vikström). 18. Lumers (Tyko Lundman). 19. Tiisk (Axel och Hilma Norkvist). 20. Färjars (Fridolf Nyström). 21. Gämelbäck (Axel Nyström). 22. Nöybäck (Linus Nyström). 23. Härmars (Herman Åström). 24. Härs (Linus Larsson). 25. Andersors (Nils-Petter Andersson). 26. Hell (Ragnar Johansson). 27. Melkers (Melker Ahlström). 28. Bäckmärs (Hugo Backman). 29. Agust-Reot (August Ruuth). 30. Nils-Erik Reot (Nils-Erik Ruuth). 31. Johan Olsson. 32. Kneot (Alfred Isakssons dödsbo). 33. Bäri-Oll (Hugo Olsson). 34. Nya skolan. 35. Reot-flicken (Ruuth-flickornas). 36. Danels-Pet-Hugo (Hugo Pettersson). 37. Sigrid Vikström.

Bildnummer:
2022001800319

Fotograf:
Liljeqvist

Datum
1934-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Allmänna utsikter

Flygfoton

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Antnäs

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00