Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Södra hamn med hamnpiren närmast i bild. Akvarellerad tuschteckning av konstnären Lars August Bergbom. Signerad 1929?

Bildnummer:
2022002200017

Fotograf:
Bergbom Gunnar

Datum
1920-00-00

Anmärkning
-tal

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Konst

Måleri

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Södra Hamnen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00