Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Fullriggaren Hilma. Det var det sista och största segelfartyget som byggdes i Luleå. Hon sjösattes från Bergnäsvarvet 1876 och förliste 10 år senare. Olja på pannå. Målad av konstnären Lars August Bergbom.

Bildnummer:
2022002200015

Fotograf:
Bergbom Gunnar

Datum
1887-02-08

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Segelfartyg

Konst

Måleri

         
Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00