Luleå kommuns historiska bildarkiv
Läs mer

Järnvägsstationen i Luleå

Idag är det 130 år sedan stationshuset på Luleå järnvägsstation stod färdigt. Men det står faktiskt inte där det först var tänkt - grunden revs upp och huset flyttades.     
Läs mer

När mejerskan försvann

För hundra år sedan var det kvinnor som stod vid mejeriernas maskiner. Några årtionden senare hade männen tagit över. Här är historien om hur ett vördat kvinnoyrke blev manligt.     
Läs mer

När Bergnäsbron byggdes

Tankar på att bygga en bro mellan centrumhalvön och Bergnäset hade funnits länge. Redan 1919 gjordes den första utredningen men då ansågs grundförhållandena för svåra. Istället utreddes och byggdes en annan bro över Luleå älv, bron vid Gäddvik åren 1940-41. Den skulle bli hälften så dyr och ansågs viktigare av militära skäl.     
Läs mer

VM-sommaren 1988    

Vi uppmärksammar att det gått 30 år sedan Luleå stod som värd för VM i segling. Tävlingen ägde rum 22 juni-2 juli 1988. Här är bilder från hamnarna och kajerna fotograferade av Åke Hasselgren (1913-2017) som själv var en känd seglarprofil i Luleå.     
Läs mer

Annas Antnäs

Arbete på åkern och kafferast i solen. Friska barn och lungsotens offer. Här är ett urval bilder från fotoalbum som tillhört Anna Carlsson, född 1914 i Antnäs. Fotografierna kommer från den första delen av 1900-talet.     
Läs mer

Historiska kartor

Staden Luleås utseende har förändrats över tid. Gator breddas, kvarter försvinner eller byter namn. Titta gärna på historiska kartor för att se hur Luleå såg ut förr.     
Se kartor som säljs på Stadsarkivet

Karta Luleå stad år 1858

Bild: Luleå stad år 1858. Reproduktion av JB Brännströms karta över Luleå stad 1858. 

 

 


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00