Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Televerksarbetare på gatan utanför Sjöfartsgatan 26. Hustaket i bakgrunden till hör Sjöfartsgatan 24. Husgaveln inne på gården är Folkets hus B-sal. Mörka byggnaden bakom stege var ursprungligen Hurtigs bussgarage, senare Rune Westboms cykelverkstad.

Bildnummer:
2023001200012

Fotograf:
Berglund Börje

Datum
1940-00-00

Anmärkning
-tal

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Svartöstaden

Gata

Sjöfartsgatan

26,24

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00