Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Matsalarna för arbetare som var anställda vid NJA samt entreprenörer.

Bildnummer:
2023001200001

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
0000-00-00

Anmärkning

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00