Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Lucia och jultärna i Svartöstadens gamla Folkets hus i f d kvarteret Hjorten, numera Valsverket 10. Till höger: Lisa Lindfors, gift Norelius.

Bildnummer:
2023001200007

Fotograf:
Okänd

Datum
1920-00-00

Anmärkning
-talet

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Årshögtider

Jul

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Svartöstaden

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00