Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Anna Karlssons speceriaffär. Sjöfartsgatan 14 till höger.

Bildnummer:
2023001200013

Fotograf:
Berglund Börje

Datum
1950-00-00

Anmärkning
tal?

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Årstider

Vinter

Byggnader

Affärer

Allmänna utsikter

Flygfoton

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Svartöstaden

Kvarter

Fläkten

7

Gata

Sjöfartsgatan

14

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00