Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Brand i Klockares och Sandsgrens uthus omkring 1955.

Bildnummer:
2023001200021

Fotograf:
Berglund Börje

Datum
1955-12-00

Anmärkning
omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Olyckshändelser

Eldsvådor

Olyckshändelser

Eldsvådor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Frejagatan

13

Kvarter

Transportören

Kvarter

Sållet

Område

Luleå, Svartöstaden

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00