Luleå kommuns historiska bildarkiv
Om bildarkivet

Luleå kommuns stadsarkiv har i sina samlingar ca en miljon fotografier och negativ, varav de äldsta är från 1860-talet. Samlingarna bygger till stor del på Helmer Widlunds 70-åriga arbete med att samla in foton, donerade samlingar från enskilda samt stadens fotoateljéer. 
Läs mer om bildsamlingarna
 

Stadsarkivet har i och med historiska bildarkivet påbörjat ett arbete för att göra till gängligt så många som möjligt av dessa foton för Luleåbor och andra kultur- och lokalhistoriskt intresserade.

Om du har uppgifter

Har du uppgifter om fotograf, personer på bilden eller annan information, kontakta oss gärna. Vi behöver då veta bildens unika nummer. Bildnumret är ett 13-siffrigt nummer du finner när du dubbelklickar på en bild.

 
Bild: Salutorget 1957.   Foto: Helmer Widlund

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00