Luleå kommuns historiska bildarkiv

Sök i världens största arkiv med Luleåbilder!

Du får ladda ned bilderna endast för privat bruk. Du får alltså inte publicera eller del dem i kommersiella sammanhang som Facebook, Instagram eller likande. Vill du använda bilder i kommersiella sammanhang, kontakta Luleå kommuns stadsarkiv, se kontaktuppgifter nedan.
Läs mer om rättigheter och skyldigheter i menyn ovan.
 

Bättre söksvar

Se ovan menyval för Tips och hjälp om hur du kan använda sökfunktionen nedan. Du kan till exempel söka på gator, områden, yrken och annat. Söker du i fältet Bildbeskrivning söker du efter ord som finns i bildens fritextbeskrivning, vilket kan vara ett bra sätt att börja söka på.

 

Fördjupning:

Historiska kartor
Stadens utseende förändras över tid. Gator breddas, kvarter försvinner eller byter namn etc.

Stadsplanering
Läs mer om kvarter, gatunamn m m och hur stad och omnejd planerats.

Sök bilder nedan:

Bilder från 50-talet

Med anledning av nya boken om Luleåbornas 50-tal kommer vi att lyfta fram lite fler bilder från detta decennium.

Har du... gamla bilder som kan vara av allmänt intresse, som du vill ska bevaras, eller om du har information om en bild, fotograf, personer, var eller när en bild är tagen, kontakta oss via e-post: stadsarkivet@lulea.se

Har du information om en bild, uppge då bildnummer för bilden det gäller. Numret finns i den fördjupade bildinformationen (dubbelklicka på bilden).

Bildbeskrivning
Fotograf
Huvudämne
Underämne
From År
Tom År
Topografi
Namn
Nummer

Efternamn:
Född år:
Förnamn:
Död år:
Yrke:

Vy över Södra hamnen.
Fotograf: Westerberg Lennart, 1957


Till vänster yttersta delen av den gamla Hamnpiren i Södra hamn. ..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Hamnkranarna i Södra hamn. I bakgrunden syns Hamnpiren och till v..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Djupkajen i Södra hamn. Till höger syns statsisbrytaren Oden och ..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959

Visa senast publicerade foton »

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00