Luleå kommuns historiska bildarkiv


Sök i världens största arkiv med Luleåbilder!

Du får ladda ner bilderna endast för privat bruk. Du får alltså inte publicera eller dela dem i kommersiella sammanhang som Facebook, Instagram och dylikt. Vill du använda bilder i kommersiella sammanhang, kontakta Luleå kommuns stadsarkiv. Läs mer om rättigheter och skyldigheter under menyval Rättigheter ovan.


Bättre söksvar

Se ovan menyval för Tips och hjälp om hur du kan använda sökfunktionen nedan. Du kan till exempel söka på gator, områden, yrken och annat. Söker du i fältet Bildbeskrivning söker du efter ord som finns i bildens fritextbeskrivning, vilket kan vara ett bra sätt att börja söka på.

Fördjupning:
Historiska kartor
Stadens utseende förändras över tid. Gator breddas, kvarter försvinner eller byter namn etc.

Stadsplanering
Läs mer om kvarter, gatunamn m m och hur stad och omnejd planerats.

Nytt i bildarkivet:

Husen som försvann


Under denna vecka, ti- on -to, publicerar vi foton på fastigheter som inventerades och löstes in av kommunen under 1960- och 1970-talen.
Läs mer

Har du...


gamla bilder som kan vara av allmänt intresse, som du vill ska bevaras, eller om du har information om en bild, fotograf, personer, var eller när en bild är tagen, kontakta oss via e-post: stadsarkivet@lulea.se

Har du information om en bild, uppge då bildnummer för bilden det gäller. Numret finns i den fördjupade bildinformationen (dubbelklicka på bilden).
Bildbeskrivning
Fotograf
Huvudämne
Underämne
From År
Tom År
Topografi
Namn
Nummer

Efternamn:
Född år:
Förnamn:
Död år:
Yrke:

I förgrunden Norra Stadsviken. Till vänster: Väg till "Kobacken"...
Fotograf: Tegström Henny, 191


Fastigheten inrymmer Aktiebolaget Olander 6 Paulsons lager på Mag..
Fotograf: Tegström Henny, 0


Lotsgatan mot Prästgatan. Statens Järnvägars Änke- och Pupillkass..
Fotograf: Tegström Henny, 0


Vy från Pontuskajen över kvarteret sorken. Området kallas Båthusb..
Fotograf: Tegström Henny, 1910

Visa senast publicerade foton »

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00