Luleå kommuns historiska bildarkiv
Om bildarkivet
Luleå kommuns stadsarkiv har i sina samlingar ca en miljon fotografier och negativ, varav de äldsta är från1860-talet.
Samlingarna bygger till stor del på Helmer Widlunds 70-åriga insamlingsarbete, donerade samlingar från enskilda
samt stadens fotoateljéer. Läs mer om bildsamlingarna.

Stadsarkivet har i och med historiska bildarkivet påbörjat ett arbete för att tillgängliggöra så många som möjligt av
dessa foton för Luleåbor och andra kultur- och lokalhistoriskt intresserade.

Har du uppgifter om fotograf, personer på bilden eller annan information, kontakta oss gärna. Vi behöver då veta bildens
unika nummer. Bildnumret är ett 13-siffrigt nummer du finner när du dubbelklickar på en bild.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00