Luleå kommuns historiska bildarkiv
Rättigheter

Bilderna i stadsarkivets historiska bildarkiv kan laddas ned och användas fritt för endast för privat bruk och icke-kommersiella sammanhang (alltså inteFacebook och Instagram), under förutsättning att du vid publicering anger:

Fotograf:  Fotografens namn

Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv

I de fall där fotografen är okänd, skriv "Fotograf okänd". Har du uppgifter om vem som är fotograf, meddela oss gärna.

Kommersiella sammanhang

Önskar du använda/dela foton från det historiska bildarkivet i kommersiella sammanhang som Facebook, Instagram, i trycksaker  etc, kontakta Stadsarkivet, se kontaktuppgifter nedan.

Upphovsrätt och personuppgifter

Vissa personuppgifter kan förekomma i anslutning till fotografierna. Vi har försökt välja bilder som kan anses som
icke-kränkande. Skulle du förekomma i text och bild och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi bort uppgiften/bilden.
 


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00