Luleå kommuns historiska bildarkiv
Rättigheter

Bilderna i stadsarkivets historiska bildarkiv kan laddas ned och användas fritt endast för privat bruk - OBS! Bilder får ej laddas upp eller delas på fildelningssiter, sociala media, exempelvis Facebook, Instagram, där förbehåll om rättigheter för leverantören att vidareanvända dess innehåll finns. 

Kommersiella sammanhang

Önskar du använda foton från det historiska bildarkivet i kommersiella sammanhang som reklam, tidningar, webb, trycksaker etc, kontakta Stadsarkivet, se kontaktuppgifter i sidfoten.  

Ange alltid:

  • Fotograf: Fotografens namn
  • Bildkälla: Luleå kommuns stadsarkiv
  • I de fall där fotografen är okänd, skriv "Fotograf okänd".

Har du uppgifter om vem som är fotograf av en bild, meddela oss gärna.  


Om personuppgifter

Vissa personuppgifter kan förekomma i anslutning till fotografierna. Vi har försökt välja bilder som kan anses som icke-kränkande. Skulle du förekomma i text och bild och inte önskar detta, kontakta oss så tar vi bort uppgifterna.         


Tillgänglighet

Vårt mål är att historiska bildarkivet ska leva upp till minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i direktivet WCAG 2.1, nivå AA. Historiska bildarkivet lanserades 2016.  Webbplatsen uppfyller ännu inte alla kriterier för tillgänglighet enligt webbdirektivet.
Delar av innehållet är undantaget från direktivets krav på tillgänglighet:

  • De cirka 15.000 historiska källmaterialen i historiska bildarkivets databas som är digitala reproduktioner av föremål ur kulturarvssamlingar och kan inte göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder. Det innebär bland annat att bilder kan sakna beskrivande alt-text.

Kända brister i tillgänglighet:

  • Historiska bildarkivet saknar möjlighet att ge information på de nationella minoritetsspråken eller teckenspråk.
  • Ingen information finns om när texter senast uppdaterats.

Om du upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet får du gärna kontakta oss via stadsarkivet@lulea.se och göra oss uppmärksamma på dessa.
   

Stadhotellets nyinvigning 1959. Servitörerna Nils Sundberg och Stig Vikström står i vita serveringsrockar och ser Bengt Hallberg vid pianot. Basist i bakgrunden.

 Luleå stadshotell invigs den 15 april 1960 efter branden i september året innan. Servitörerna Nils Sundberg och Stig Vikström. Vid pianot Bengt Hallberg.
Fotograf: Okänd


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00