Luleå kommuns historiska bildarkiv


Senast inlagda antal: 27


"Magister med sina telningar i Gäddvik". Lärare Holger ..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1924


"En busslast långnäsbor jämte undertecknad fara över Lu..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1927


"Uppställning till mat vid sommarlägret, Sunderbyn".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1940


"Lärare, besökare och deltagande barn vid sommarlägret,..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1940


"Badgäster i olika åldrar och av olika kön å badplatsen..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1932


"Motiv från Ale. Snövintern 1936".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1936


"Bensby uppfostringsanstalt med tillhörande uppfostring..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1927


"Tröttkörd helgungdom å Storgatan i Gammelstad".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1927


"Akta gluggen! Ale fotbollslag i träning."
Fotograf: Sundkvist Holger, 1924


"En boginspektion av Luleå skidbacke under dess byggnad..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1923


"Det täcka könet i Seminariets gymnastiksal, berett att..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1921


"Bror Gustavsson utanför sin affär i Långnäs".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1932


"Vid Robert Almqvists sommarstuga å Långön".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1935


Robert Almqvists gård i Långön. "Huvudsakligast alebor ..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1935


"Troende ungdomar å Hamnöskär på resa till Hindersön".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1935


"Hässjning hemma i Ale (jag, Edvin och Hjalmar)."
Fotograf: Sundkvist Holger, 1935


"Fortsättningsskolans skolkök i Bensbyn febr 1936".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1936


"Troende ungdomar samlade vid Uddskärs kapell".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1932


"Jultomtarna (Tor V, Henning V och Ingmar L) anlända ti..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1932


"En grupp lärare och lärarinnor från Nederluleå samlade..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1931


Skördearbete i Bogården, Ale.
Fotograf: Sundkvist Holger, 1929


Barnkolonin i Melderstein."Anny och Lydia H å Mellerste..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1930


"Vid Erikssons sjöbod för utfärd till Hindersön".
Fotograf: Sundkvist Holger, 1929


"'Bogar' samlade kring en levande byst å Udden i Luleå"..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1923


Signe och Yngve Norlin. Frikyrklig vigsel i Bensbyn
Fotograf: Sundkvist Holger, 1935


"Frikyrklig vigsel i Bensbyn". Signe och Yngve Norlin.
Fotograf: Sundkvist Holger, 1938


"Vår familjegrav i Gammelstad. Mammas viloplats till up..
Fotograf: Sundkvist Holger, 1935

«  1  » 

Antal träffar: 27
Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00