Luleå kommuns historiska bildarkiv


Senast inlagda antal: 32


Erik Hammarén i Uppsala.
Fotograf: Ågren Karl, 1860


Anna Svensson, lärare vid Flickskolan, och klass VIII v..
Fotograf: Okänd, 1931


Vy tagen från Krongårdsringen mot Malmudden.
Fotograf: Westerberg Lennart, 1958


Interiör från biblioteket på Örnäset.
Fotograf: Okänd, 1970


Interiör från biblioteket på Örnäset.
Fotograf: Okänd, 1970


Norra Örnässkolan.
Fotograf: Larsson Ulla-Britt, 0


Ny klätterställning konstruerad av konstnären Ingemar C..
Fotograf: Okänd, 1963


Krongårdsringen med kvarteret Hyveln till vänster och k..
Fotograf: Espling Rune, 0


Kvarteret Vinkeln, Tomt nummer 1, Fiskargränd Örnäsets ..
Fotograf: Widlund Helmer, 1963


Norra Örnnässkolan. T h Hällbruksgatan och kvarteret Rä..
Fotograf: Espling Rune, 0


Nyuppförda bostadsfastigheter vid föreningsgatan.
Fotograf: Josefsson Carl, 1944


Till vänster kvarteret Ritaren. Till höger kvarteret U..
Fotograf: Widlund Helmer, 0


Örnäskyrkan. 36- åriga arkitekten Bertil Franklin (192..
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1963


Örnäskyrkan.
Fotograf: Bergbom Gunnar, 1963


Vy över Örnäsets centrum.
Fotograf: Espling Rune, 1959


Vy över Örnäsets centrum.
Fotograf: Espling Rune, 1959


Vy över Örnäsets centrum.
Fotograf: Espling Rune, 1959


Vy över Örnäsets centrum.
Fotograf: Espling Rune, 1959


Vy över Örnäsets centrum.
Fotograf: Espling Rune, 1959


Interiör från okänd bostad på Örnäset.
Fotograf: Espling Rune, 1954


Bostäder på Örnäset.
Fotograf: Espling Rune, 1954


Bostäder på Örnäset.
Fotograf: Espling Rune, 1954


Bostäder på Örnäset.
Fotograf: Espling Rune, 1954


Bostäder på Örnäset.
Fotograf: Espling Rune, 1954


Bostäder på Örnäset.
Fotograf: Espling Rune, 1954


Elever och skolpersonal utanför skolan på Skurholmsberg..
Fotograf: Enarsson L, 0


Vy från Skurholmsbanken mot nuvarande kvarteren Vagnmä..
Fotograf: Okänd, 0


Grangatan från *) Hertsövägen förbi Mellangatan mot Sto..
Fotograf: Widlund Helmer, 1960


Lekpark i Furuparken på Skurholmsberget.
Fotograf: Okänd, 1950


Flygfotografi. Skurholmen - Örnäset. Vy över kvarteren ..
Fotograf: GS Foto, 0


Spränggatan från Mellangatan mot Storstigen. Till vänst..
Fotograf: Widlund Helmer, 0


I förgrunden Hertsövägen. Till vänster kvarteret Malmb..
Fotograf: Espling Rune, 0

«  1  » 

Antal träffar: 32
Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00