Luleå kommuns historiska bildarkiv


Senast inlagda antal: 50


På torsdagen demonstrerades vid brandkåren i Luleå en M..
Fotograf: Okänd, 1956


Ingenjör Bertil Aulin med den lilla apparat, som använd..
Fotograf: Okänd, 1954


Brandkårens provisoriska räddningsbåt förs i land genom..
Fotograf: Okänd, 1950


Larm har gått mitt i natten och telegrafvakten Olle Häg..
Fotograf: Okänd, 1952


Brandstationens bostadshus. Standard för brandman 1950 ..
Fotograf: Okänd, 1950


I garagebyggnaden av trä, t. v. står sju bilar, varav f..
Fotograf: Okänd, 1950


Det lilla brandtelegrafrummet måste användas som dagrum..
Fotograf: Okänd, 1950


I mitten brandchefslykta, som i mörker bars intill bran..
Fotograf: Okänd, 1953


Gammal brandmateriel från Luleå, Norrbottens läns museu..
Fotograf: Okänd, 1953


Vy över Södra hamnen.
Fotograf: Westerberg Lennart, 1957


Till vänster yttersta delen av den gamla Hamnpiren i Sö..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Hamnkranarna i Södra hamn. I bakgrunden syns Hamnpiren ..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Djupkajen i Södra hamn. Till höger syns statsisbrytaren..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Pojkar som intresserar sig för ett fartyg som ligger vi..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Kajen mot Södra hamnpiren. Till höger syns gaveln av Tu..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Hamnpiren i Södra hamn mot Luleå Varv & Verkstäder. Til..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Luleå stads bogserbåt Balder bryter sig fram i Södra ha..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1959


Arbete med häst vid Tullpackhuset i Södra hamn.
Fotograf: Westerberg Lennart, 1958


Park Hotell står färdigbyggt.
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


Gårdsinteriör. Lantmannaförbundets fastighet,(kontorslo..
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


Gårdsinteriör. Lantmannaförbundets,lokaler 1939.
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


Sjömanskapellet
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


Sjömanskapellet.
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


I förgrunden Järnhandlare Hjalmar Sundbaums bostadsfast..
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


Matsalen i Lövskataskolan omkring 1950.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1950


Lövskataskolan omkring 1950, Entrén från Furumovägen.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1950


Odengatan mot Furumovägen. Till vänster kvarteret Oden.
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


Lantmäteriet med gaveln mot Residensgatan.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1932


Kolumbarium, förvaringsplats för gravurnor i Krematorie..
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


De gamla husen i förgrunden är belägna under gatunivå.
Fotograf: Holmström Gustaf, 0


Hamnhuset, inrymmer bland annat hamnkontor, tullkammare..
Fotograf: Holmström Gustaf, 1950


Gårdsinteriör från fastigheten Skeppsbrogatan 15 A -F, ..
Fotograf: Holmström Gustaf, 1956


Gamla skolan i Jämtön.
Fotograf: Björk Agabus, 0


Skurholmsbanken. Vägbanken iordningställd efter nedlägg..
Fotograf: Widlund Helmer, 1955


Skurholmsbanken. Vägbanken iordningställd efter nedlägg..
Fotograf: Widlund Helmer, 1955


Skurholmsbanken. Omnibussen på "fast mark" med isvägen ..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Vägtrumman nedlagd i Skurholmsbanken. ..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Vägtrumman nedlagd i Skurholmsbanken. ..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Vägtrumman nedlagd i Skurholmsbanken. ..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Vägtrumman nedlagd i Skurholmsbanken. ..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Vägtrumman nedlagd i Skurholmsbanken. ..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Plåttunnan sammanfogas.
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Plåttunnan sammanfogas.
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Plåttunnan sammanfogas.
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Pågående arbete med nedläggning av väg..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. Pågående arbete med nedläggning av väg..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. För att upprätthålla trafiken under på..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Skurholmsbanken. För att upprätthålla trafiken under på..
Fotograf: Widlund Helmer, 1954


Ytbehandling av fasaden under byggnationen av höghusen ..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1957


Ytbehandling av fasaden under byggnationen av höghusen ..
Fotograf: Westerberg Lennart, 1957

«  1  » 

Antal träffar: 50
Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00