Luleå kommuns historiska bildarkiv


Senast inlagda antal: 50


Britt Högberg, född Öhman, och Lars Åke Högberg sitter ..
Fotograf: Högberg Lars Åke, 1953


Kommunalhemmet Sundsgården.
Fotograf: Widlund Helmer, 1962


Kommunalhemmet Sundsgården.
Fotograf: Widlund Helmer, 1975


Kvarteret Pilen mellan HSB: s fastigheter och järnvägen
Fotograf: Widlund Helmer, 1962


I förgrunden Tallgatans förlägning. Till höger Kommunal..
Fotograf: Widlund Helmer, 1975


Kommunalhemmet Sundsgården i förgrunden sjukpaviljongen..
Fotograf: Widlund Helmer, 1962


Kommunalhemmet Sundsgården mot Skurholmsfjärden.
Fotograf: Widlund Helmer, 1975


Från höger gamla ålderdomshemmet, därefter sjukpaviljon..
Fotograf: Widlund Helmer, 1975


Kafferast i det fria. I mitten sysslomannen Molin, i ba..
Fotograf: Okänd, 0


Luleå stads kommunalhem, fotograferat från Skurholmsfjä..
Fotograf: Okänd, 0


Till höger gamla ålderdomshemmet. Till vänster "gubbhus..
Fotograf: Widlund Helmer, 1961


Personalbostaden tillhörande Sundsgårdens ålderdomshem...
Fotograf: Widlund Helmer, 1975


Kommunalhemskvarteret. Från höger Sundsgårdens sjukpavi..
Fotograf: Widlund Helmer, 1975


Småbåtsbryggorna "fattiggårdsbryggorna" mellan Kommunal..
Fotograf: Widlund Helmer, 1962


Småbåtsbryggorna "fattiggårdsbryggorna" mellan Kommunal..
Fotograf: Widlund Helmer, 1962


Småbåtsbryggorna "fattiggårdsbryggorna" mellan Kommunal..
Fotograf: Widlund Helmer, 1962

«  1 2 3 4  » 

Antal träffar: 50
Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00