Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gården "Andersors", Antnäs nr 12. Nuvarande adress: Spelmansvägen 12.

Bildnummer:
2022001800248

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1972-00-00

Anmärkning
ca

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Norrbottensgårdar

Bostäder

Bostadshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Antnäs

Gata

Spelmansvägen

12

Fastighet

Antnäs

12

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00