Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Interiör från stallet på gården "Färjars", Antnäs nr 5.

Bildnummer:
2022001800243

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1967-00-00

Anmärkning
ca

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Stall

Byggnader

Stall

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Antnäs

Fastighet

Antnäs

5

Gata

Norrbyvägen

27

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00