Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gården Bäckmärs, Antnäs nr 6. Låg strax norr om Norrbyvägen 36. Huset är numera rivet. Gårdsnamnet kommer från den förste innehavaren, Nils Backman från Rosvik.

Bildnummer:
2022001800241

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1972-00-00

Anmärkning
ca

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Bostadshus

Byggnader

Gårdsmiljö

Årstider

Vinter

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Fastighet

Antnäs

6

Gata

Norrbyvägen

36

Område

Antnäs

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00