Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gården "Johan Olsosch" i Antnäs. Nuvarande adress: Norrbyvägen 42. Gårdsnamnet efter en Johan Olsson, född 1878. Byggnaderna revs på 1970-talet.

Bildnummer:
2022001800240

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1972-00-00

Anmärkning
ca

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Gårdsmiljö

Byggnader

Ladugårdar

Årstider

Vinter

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Norrbyvägen

42

Fastighet

Antnäs

14

Område

Antnäs

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00