Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vinterkörning av hö, Antnäs nr 5, 1966. Jan-Olov Nyström arbetar.

Bildnummer:
2022001800208

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1966-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Årstider

Vinter

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Nyström, Jan-Olov

1951 Antnäs Nederluleå

0

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Fastighet

Antnäs

5

Område

Antnäs

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00