Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Sista skörden på Skäret, Antnäs, sommaren 1966. Brynolf Nyström på hästräfsan.

Bildnummer:
2022001800202

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1966-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Lador

Jordbruk

Skördearbete

Föremål

Räfsor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Fastighet

Antnäs

5

Område

Antnäs

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00