Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vinterväg i Antnäs, ner mot gården Kristjers, nr 4. Omkring 1966, gården sedermera nedbrunnen. Gårdsnamnet Kristjers är mycket gammalt, troligen efter Christier Arfvedsson som är omnämnd 1620-1651. Nuvarande adress: Ronningsvägen 10. (Källa: Jan-Olov Nyström, Antnäs historia - språk och minne.)

Bildnummer:
2022001800138

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1966-00-00

Anmärkning
ca

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Årstider

Vinter

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Fastighet

Antnäs

4

Område

Antnäs

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00