Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gården Per-Ols, Antnäs nr 12, belägen i Antnäskorsningen.

Bildnummer:
2022001800131

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1972-00-00

Anmärkning
ca

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Logar

Byggnader

Gårdsmiljö

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Antnäskorsningen

Område

Antnäs

Fastighet

Antnäs

12

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00