Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Till vänster gården Hell, nr 10 i Antnäs med nuvarande adress Norrbyvägen 32. Till höger en byggnad på Hämers, Norrbyvägen 30.

Bildnummer:
2022001800123

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1972-00-00

Anmärkning
ca

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Bostadshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Antnäs

Gata

Norrbyvägen

32

Gata

Norrbyvägen

30

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00