Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Bröderna Bengt och Helge Ahlström i samspråk på en kornåker i Antnäs.

Bildnummer:
2022001800055

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1967-00-00

Anmärkning

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Ahlström, Bengt

19020823 Antnäs Nederluleå

1989

Ahlström, Helge

19020823 Antnäs Nederluleå

1985 Antnäs Nederluleå

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Antnäs

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00