Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Bengt och Helge Ahlström skördar korn, Antnäs 1967. I bakgrunden syns gården August-Ruuth, nuvarande Norrbyvägen 48.

Bildnummer:
2022001800044

Fotograf:
Nyström, Jan-Olov

Datum
1967-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Jordbruk

Skördearbete

Yrken

Jordbrukare

Yrken

Bönder

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Ahlström, Bengt

19020823 Antnäs Nederluleå

19890726

Ahlström, Helge

19020823 Antnäs Nederluleå

19850113 Antnäs Nederluleå

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Antnäs

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00