Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vykort utifrån teckning av Luleå, förmodligen 1860-tal, sett från Gülzauuden och troligen ritat av kartografen och teckningsläraren vid Elementarläroverket E O? Nordlinder. Byggnaden i två våningar nära seglaren är Oxehufvuds gård, sedermera kallad Bon?... Hjulångaren benämns Prince of Wales enligt handskrift på kortets baksida.

Bildnummer:
2022001600030

Fotograf:
Okänd

Datum
1860-00-00

Anmärkning
-tal

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Hjulångare

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Norra Hamnen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00