Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Åskådare vid travtävling med det infrusna fartyget. Barken John Gill i bakgrunden. De 11 augusti 1914 kom barken John Gill av Mariehamn till Luleå med fast barlast från Boulogne och vågade sig inte ut igen. Låg för ankar i norra fjärden. John Gill såldes sommaren 1917 till ett stockholmsrederi för 80 000 bogserades söderut. Källa Sjöstad, av Arvid Moberg.

Bildnummer:
2022001600028

Fotograf:
Okänd

Datum
1915-00-00

Anmärkning
omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Lastfartyg

Offentliga evenemang

Tävlingar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Norra Hamnen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00