Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kustfartyget MS Wormo förtöjd vid södra hamnens långkaj. Till hör w-båtarna som alla börjar på W och hade isbrytarstäv. Hörde till Svea-rederierna, Rederi AB Svea. I bakgrunden det vackra hamnkontoret.

Bildnummer:
2022001600012

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1937-09-30

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Lastfartyg

Kommunikationer

Båtar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Södra Hamnen

Kvarter

Ripan

10

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00