Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kustfartyget Wormo förtöjd vid södra hamnens långkaj. Till hör w-båtarna som alla börjar på W och hade isbrytarstäv. Hörde till Svea-rederierna, Rederi AB Svea.

Bildnummer:
2022001600010

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1937-09-30

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Båtar

Fartyg

Lastfartyg

         
Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00