Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Ångaren Waria på väg att förtöjas vid hamnpirens västra sida. Fartyget sänktes under andra världskriget efter ett flygangrepp på Englands västkust 1940. Fartyget tillhörde W-båtarna som alla hade ett namn som började på "W". Alla W-båtarna hade istbrytarstäv. Rederi AB Svea.

Bildnummer:
2022001600008

Fotograf:
Okänd

Datum
1930-00-00

Anmärkning
-tal

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Ångare

Kommunikationer

Båtar

         
Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00