Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Bild av passagerarångfartyget Volontaire. I Haparanda stiftades 1856 länets första ånbåtsrederi, Norrbottniska Ångfartygs Bolaget. Konsul Nils Wennerström, Haparanda, startade och ledde verksamheten. Från Bergsundsvarvet inköptes propellerångaren Malmö och i Haparanda döptes den till Volontaire. Den gick i kusttafik till Stockholm. Ångarens kapten var H Ankarcrona och dess styrman var W J Steuer. Volontarie såldes 1872 till Vasa och förliste på Västra Finngrundsbanken den 4 september 1873. Textkälla Sjöstad, av Arvid Mobert, s 237,245,248. Bildkälla, Statens sjöhistoriska museum, SSHM.

Bildnummer:
2022001600005

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Passagerarfartyg

Kommunikationer

Båtar

         
Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00