Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Expressångaren SS Ragne, tillhörande Svea-bolagen, trafikerade bland annat Luleå och som från 1909 hade sina fartyg målade i vitt.

Bildnummer:
2022001600004

Fotograf:
Okänd

Datum
1930-00-00

Anmärkning
-tal?

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Passagerarfartyg

Kommunikationer

Båtar

         
Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00