Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vedskuta vid Pontuskajen (Pontusudden) med båthusbacken och oljehamnen i bakgrunden.

Bildnummer:
2022001600003

Fotograf:
Okänd

Datum
1930-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Lastfartyg

Kommunikationer

Båtar

Fartyg

Vedskutor

Allmänna utsikter

Vyer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Norra Hamnen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00