Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
"Kassör Ernst Markgren". En påskrift på fotots baksida är daterad 2/11 1890.

Bildnummer:
2021000100041

Fotograf:
Tegström Henny

Datum
1890-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kroppens prydande

mustasch

Föremål

Glasögon

Föremål

Pincené

Porträtt

Porträtt

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Markgren, Ernst

Kassör

0

0

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00