Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Herrgården (förvaltarbostaden) på Altappen. Till vänster syns arbetarbostäder. "Den märkligaste och finast gården på "Tappen" var naturligtvis förvaltarbostaden, eller Herrgården som den kallades. Själva bostadshuset inrymde platskontoret och var inte så märkvärdigt. Den stora trädgården var desto märkligare. Den iordningsställdes ganska snabbt i samband med sågverkets byggande. Barlastjord från vitt skilda delar av världen, som medfördes på fartyg, som skulle hämta virke på Altappen, skapade grunden för denna anläggning, som vid denna tid saknade motstycke i Norrbotten. Med en grundlig gödsling skapades grobädd för en frodig vegetation av örter, buskar och träd. Trädgårdsmästare tillhandahöll förfaltarhushållet allt de önskarde av köksväxter från växthus, drivbänkar och kalljord. På några år blev trädgården med alla sina gångar, träd och prydnadsbuskar väldigt vacker. Till herrgården hörde stall och ladugård för två hästar och fem kor, grisar och höns. Ängar för djuren hade man kring herrgården. Herrgården beboddes av tre förvaltare under Altappens verksamhetsår. Den först var göteborgaren Carl Boman, som ledde uppbyggnadsarbetet och stannade som förvaltare till 1896, då han efterträddes av Bengt Lundgren, efter branden på Luleå Ångsnickeri, för vilket han hade basat. Lundgren var skolkamrat med Hjalmar Lundbohm och kallades av denne 1900 till Kiruna för uppbyggnad av Kiruna stad. Efter branden 1908 hjälpte han till så att många arbetare fick jobb i Kiruna. Omfattningen var så stor att Altappen var den mest representerade hemorten i Kiruna. Lundgren efterträddes av förvaltaren Jonsson, som fick vara med om branden som även ödelade förvaltarbostaden." Källa: Utdrag ur Altappen, Ett utkast till en uppsats en vecka i september 1981, Jan Wikström.

Bildnummer:
2010003300005

Fotograf:
Okänd

Datum
1880-00-00

Anmärkning
omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Kontorsbyggnader

Bostäder

Trähusbebyggelse

Byggnader

Arbetarbostäder

Natur

Trädgårdar

Bostäder

Tjänstebostäder

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Skärgård

Altappen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00