Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Branden på Altappen. "Vid halvsjutiden på morgonen, fredagen den 3 juli 1908, kom elden lös i brädgården. Gnistor från ångslupen Stenborg som skulle hämta några pråmar vid hyvelmagasinet på Brattholmen antände hyvelspån och stickor som låg under magasinet. Det blåste hård nordlig storm. Elden spred sig snabbt i brädgården och tjock svart rök vällde in över "Tappen". Arbetet hade börjat sex på morgonen och arbetarna hade just kommit till arbetspaltsen. Alla förstod vad som skulle hända. Brädgården var proppfull med torrt virke och elden spred sig snabbt. Det gällde att fly undan lågorna. Man tog med sig var man kunde i brådskan och sprang söderut förbi skolan och vidare till Liggskär. Här samlades mellan 1000-1200 människor som vistades på Altappen när brande bröt ut, och såg när den explotionsartade branden tog deras hem. En tröst i bedrövelsen var att det var avlöningsdag. Kassören hade räddat lönerna ur elden och betalade ut dem på Storskolan. Förvånansvärt är att ingen omkom eller skadades allvarligt. Branden var våldsam och sågs vida omkring. Från Luleå såg den hotfullt nära ut, om vinden skulle vända. Brinnande sjok av takpapp kastades med stormen över Sandöfjärden och antände drygt en kvadratkilometer skogsmark. Att släcka elden var omöjligt. Ångfärjan Trakik försökte komma ut men fick vända i stormen. Fram på dagen kom bogserbåten Viktoria och kunde hjälpa till att begränsa elden senare. Kvar efter branden blev såghuset med ångmaskinhuset, verkstaden och en liten del av brädgården, norr om eldhärden. En förtagsam arbetare hann riva ner gångbroarna över kanalen. De avsides liggande byggmästarhuset och skolan med kålgården räddades också. Byggnaderna som brann var kasernerna 1, 2, 3, och 4 med rum för 55 familjer, bodbyggnaden med rum för 3 familjer, kasern 5 för 20 familjer, d s k finnkasernerna med 3 familjer, bageriet med plats för en familj och fyra änkor, lilla faktorsbyggnaden där 3 familjer bodde, faktorsbyggnaden för en familj, förvalatarbostaden, lilla baracken för 36 arbetare och baracken "Känaren", som beboddes av 96 arbetare. Därtill nedbrann en hel del magsins- och uthusbyggnader, liksom pråmbädden med flera pråmar, samt brädgården med bodar och magasin. 576 människor blev hemlösa och togs om hand av staden. De flesta kom dock till Svartöstaden. En svår tid låg framför "Altapparna"." Källa: Altappen, Ett utkast till en uppsats en vecka i september 1981, Jan Wikström.

Bildnummer:
2010003300004

Fotograf:
Tegström Henny

Datum
1908-07-03

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Olyckshändelser

Eldsvådor

Natur

Öar

Byggnader

Sågverk

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Skärgård

Altappen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00