Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy från Altappen. Bakom skogen syns arbetarbostäderna och Herrgården.

Bildnummer:
2010003300001

Fotograf:
Okänd

Datum
1900-00-00

Anmärkning
omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Natur

Stränder

Byggnadsdetaljer A-Ö

Staket

Natur

Skog

Allmänna utsikter

Vyer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Skärgård

Altappen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00