Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Överste Melander. "Melander, Emil, 1856-1930. f i Karlskrona Blekinge, militär och författare. Efter tjänsgöring vid Norrbottens regemente i Boden utnämndes M. 1903 till överste och chef för generalstabens topografiska avdelning samt Rikets allmänns kartverk. Han blev särskilt känd för sitt kristna och sociala engagemang med starka angrepp på vad han uppfattade som sedligt förfall och moralisk upplösning. År 1896 startade han Bodens folkhögskola tillsammans med sin bror Yngve M. (1862-1939, f i Karlskrona)." Källa: Norrländsk uppslagsbok. Utgiven 1995.

Bildnummer:
2000003200375

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kroppens prydande

Skägg

Yrken

Överstar

Porträtt

Porträtt

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Melander,

Överste

1856 Karlskrona

1930

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00