Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Bodens Folkhögskola. Vårsånger vid Bodens Folkhögskola. Folksamling av män och kvinnor kring uppdukade kaffebord.

Bildnummer:
2000003200267

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Folkliv

Folksamlingar

Sällskapsliv

Kaffedrickning

         
Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00