Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Lekpark i Furuparken på Skurholmsberget.

Bildnummer:
1999003100144

Fotograf:
Okänd

Datum
1950-00-00

Anmärkning
-talet?

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Barn och ungdom

Lekplatser

Barn och ungdom

Lek

Barn och ungdom

Barn

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

Kvarter

Konsulenten

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00