Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Fram till år 1931 fanns en skola för barn boende i Kängsön utanför Råneå, klasserna 1 och 2. Till vänster på huset är skolsalen och till höger lärarinnans bostad.

Bildnummer:
1996001800690

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Norrbottensgårdar

Byggnader

Skolor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Råneå

Område

Norra byn

Gata

Sundsvägen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00