Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Anna Svensson, lärare vid Flickskolan, och klass VIII vt 1931. Gruppen står vid domkyrkan.

Bildnummer:
1995002500003

Fotograf:
Okänd

Datum
1931-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Porträtt

Klasskort

Yrken

Lärarinna

Skolväsen

Flickskolor

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Bexell, Ingrid

1912

0

Blomqvist, Kerstin

1912

0

Carlgren, Ingegerd

1913

0

Eriksson, Linnea

1914

0

Fahlborg, Greta

1913

0

Falk, Greta

1912

0

Hammarén, Brita

1913

1966

Hellström, Gun

1913

0

Hörberg, Maria

1910

0

Johansson, AnnaLisa

1913

0

Karlsson, Sigrid

1913

0

Lindqvist, Birgit

1913

0

Lund, Ingrid

1912

0

Lundmark, Margit

1913

0

Nilsson, Greta

1912

0

Norberg, Anne-Marie

1914

0

Pettersson, Karin

1913

0

Reuterswärd, Adéle

1914

0

Sander, AnnaMaria

1912

0

Wikström, Elsa

1912

0

Öberg, Anna

1912

0

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kyrkplanen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00