Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Flygfotografi. Skurholmen - Örnäset. Vy över kvarteren Stationskarlen och Intendenten till vänster. Hertsövägen och kvarteret Yxan till höger.

Bildnummer:
1982000010289

Fotograf:
GS Foto

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Allmänna utsikter

Flygfoton

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Intendenten

Område

Örnäset

Kvarter

Stationskarlen

Område

Skurholmen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00