Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Svartön. Den påbyggda elevatorn med maskinhuset och ett kolupplag till höger. Blivande Viktoria-kajen närmast i bild. Ett fartyg till vänster lossar kol. Tryckt text på vykortet: "No. 314. Luleå. Svartö-kajen Imp. F.W.H. & Co." Skriven text på vykortet: "Många hälsningar från oss alla och från Din tillgifna syster Svea! Hälsningar från R.E (Från Svea Röckner till systern Valborg som befann sig i Stockholm.) Adressat: "Herr B.Gillberg J.E.Frykbers Hand.Aktieb. Uppsala."

Bildnummer:
1982000009012

Fotograf:
Okänd

Datum
1900-00-00

Anmärkning
omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Hamnväsen

Malmhamnar

Allmänna utsikter

Vyer

         
Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00